آنالیز رایگان سئو وب سایت

راه اندازی بخش آنالیز رایگان سئو وب سایت

تحلیل سایت رایگان

در راستای قولی که بهتون داده بودیم که قسمت های جدید به سایتمون اضافه بشه، قسمتی به منظور آنالیز رایگان و ارزیابی سایت از نظر نکات اصلی مرتبط به سئو و بهینه بودن سایت، راه اندازی شد. شما می تونید با مراجعه به این قسمت و وارد نمودن آدرس سایت مورد نظر، آن را از نظر موارد زیر بررسی کنید:

بهینه بودن عنوان سایت

بهینه بودن توضیحات

بهینه بودن کلمات کلیدی

بررسی متا تگ های Og

بررسی کدهای h1,h2, h3, h4, h5, h6

بررسی بهینه بودن تصاویر و استفاده از متن جایگزین

بررسی مالکیت سایت

بررسی استفاده از فلش

بررسی استفاده از ایفریم

بررسی سئو مدار بودن لینک ها

بررسی لینک های داخلی و خارجی

بررسی کلماتی که در صفحه اصلی بیشتر استفاده شده و بررسی استفاده از انها در عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی

و …

 

Share